Thịt gà kho kim chi

Ngày 15-12-2014

Salad dâu tằm

Ngày 16-12-2014

Đậu hũ hấp tôm

Ngày 17-12-2014

Thịt gà kho kim chi

Ngày 18-12-2014

Thịt gà kho kim chi

Ngày 12-12-2014

Salad dâu tằm

Ngày 13-12-2014

Đậu hũ hấp tôm

Ngày 14-12-2014