Vịt kho rau củ

Ngày 29-06-2015

Dê nướng sa tế

Ngày 30-06-2015

Mì Quảng

Ngày 01-07-2015

Vịt kho rau củ

Ngày 02-07-2015

Bò xốt vang

Ngày 03-07-2015

Dê nướng sa tế

Ngày 27-06-2015

Mì Quảng

Ngày 28-06-2015