Bò tam sắc áp chảo

Ngày 14-04-2014

Miến xào chay

Ngày 15-04-2014

Rau củ kho chay

Ngày 16-04-2014

Bò tam sắc áp chảo

Ngày 17-04-2014

Canh chua bắp cải tím

Ngày 18-04-2014

Miến xào chay

Ngày 12-04-2014

Rau củ kho chay

Ngày 18-04-2014