Gỏi bắp bò rau thơm

Ngày 15-09-2014

Thăn heo cuộn dừa

Ngày 16-09-2014

Tôm sú san hô

Ngày 17-09-2014

Gỏi bắp bò rau thơm

Ngày 18-09-2014

Gỏi bắp bò rau thơm

Ngày 12-09-2014

Thăn heo cuộn dừa

Ngày 13-09-2014

Tôm sú san hô

Ngày 14-09-2014