Bò nướng sa tế

Ngày 28-07-2014

Mì gói xào bò

Ngày 29-07-2014

Cháo cá nấu bắp nếp

Ngày 30-07-2014

Bò nướng sa tế

Ngày 31-07-2014

Bò nướng sa tế

Ngày 25-07-2014

Mì gói xào bò

Ngày 26-07-2014

Cháo cá nấu bắp nếp

Ngày 27-07-2014